Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Förlåten

Allt jag gjort är förlåtet, förlåtet och borta
Allt du gjort mig är förlåtet, förlåtet och omintet
Förlåten, utan något förflutet, förutan det av kärlek sammanfogade

I döden fallen, i födelsen uppväckt
härdade kedjor upplösta i vatten
Fri, ljuva sol ur skingrade moln
Ingenting finns kvar som håller
Ingenting kväver, besegrad död
Ljuva dag, födelsens dag

Till vad ska jag se tillbaka, död fallen
Till vad ska jag se tillbaka, pånyttfödelsen
Till inget längre bunden
Inga skulder kan du ålägga
Inga skulder kan jag indriva

Genom förlåtelse frigiven
Genom död given liv
Frihetens pakt ingången
Duvan som ditt tecken
Mig krävdes eldens rening
I ett rent näste tar du din boning
härliga frihet jag åtnjuter
Fri från mig själv, fri för dig
Fri vers av kw.
Läst 385 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2009-06-08 00:50Bookmark and Share


    ej medlem längre
Mycket bra dikt.Må flera människor bli förlåtna och
pånyttfödda i anden.Dina rader andas total ärlighet.
<<<<<<< 2009-10-29

    ej medlem längre
Mjukhet skönhet mycket go känsla häri :-)
Tack för känslointrycken
2009-06-08
  > Nästa text
< Föregående

kw.