Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
rim


fri kärlek, (mitt bidrag till demokrati-tävlingen)

Ellen Key (1849 - 1926) hävdade kvinnans rätt till frihet även i sexuellt avseende, vilket väckte indignation bland både kvinnor och män. Nedan ondgör sig en fiktiv kvinna ur borgarklassen över detta, inför en medsyster.

"Har söta syster
hört det senaste i kvinnosaken?
Man har väl aldrig hört på maken!
Nu går skam på torra land!
Ellen Key, där på Strand,
menar, att i en demokrati
ska kärlek också vara fri!
Nu ska en kvinna leva ut sin drift,
även om hon ej är gift!
Som om vi kvinnor hade männens lustar!
Som om vi hade deras laster!
Nej, bevare oss för slikt gudlöst tal,
Vi får slå vakt om vår moral!"
Bunden vers (Rim) av Monica Lindgren
Läst 312 gånger och applåderad av 9 personer
Publicerad 2021-11-09 15:34Bookmark and Share


  Solweig Jansson
Väl gestaltat - och tyvärr finns detta problem idag - lika aktuellt ! Det har visat sig att det effektivaste sättet att höja levnadsstandarden i ett samhälle är att stötta kvinnorna - ju självständigare kvinnor - ju färre barn och ju bättre för de barn som föds och hela familjen. Om man stöttar männen, blir det bättre för - männen . . . Och kvinnors sexualitet verkar vara det som patriarkatet slår mest vakt om - till och med dödar kvinnor hellre än låter dem leva fritt.
2021-11-16

  Eva Langrath VIP
Fin gestaltning av en förfärad kvinna, direkt dyker ordspråket "nu går skam på torra land" upp för mig.
2021-11-15

  Emanuel Sigridsson VIP
Frågan är hur man skall uppfatta kvinnan i dikten. Hon får mig att tänka på en lektion för mycket länge sedan. Samtalet i klassrummet handlade om rätten att få vara homo sexuell. Lite okänsligt klarlade jag min inställning. Det påverkade samtalet på tok för mycket. Till sist säger en modig flicka. Det är precis som om jag inte får säga vad jag tycker. Jag tycker att det är äckligt. Den eleven lärde mig mycket.

Och vart vill jag komma med det här. Jag tycker det är bra att kvinnan i dikten talar om vad hon tycker. Jag tycker det är modigt. Och hon utnyttjar rätten: yttrandefrihet. Pauline Réage tog fyrtio år på sig för att tala om vem hon var. Det var snarare fegt.
2021-11-15

  Staffan Nilsson

Tre fina saker: denna, "prosakommentar ..." och "En kvinnas liv". Alla tre i rakt och effektivt språk med stort innehåll.

2021-11-15

  S.A.I. Steve Lando
Fram för fri kärlek och sex för kvinnan, så hon får njuta så mycket hon vill.

Det är vad hon är värd!
2021-11-12

  Marita Ohlquist VIP
Hennes uttalande klassades som en revolution, nu bejakar kvinnorna sin sexualitet.
2021-11-10

  Niliboy
Sk fri kärlek leder till många aborter å är ansvarslöst å antikrist! Leder också till ohälsa, olycka mm!
2021-11-10
  > Nästa text
< Föregående

Monica Lindgren
Monica Lindgren