Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
prosakommentar till dikten, En människa


Något om behaviorismen

Behaviorismen lanserades först av John Watson, 1913, amerikansk psykolog och professor, ( 1878 - 1958).

Enligt behaviorismen bestämmer människans biologi och omgivning hennes själsliv. Själen vore alltså plastisk, d v s föränderlig och anpassningsbar. Själen äger, enligt denna teori, ingen inneboende kraft att utveckla sin individualitet utan beror helt och hållet av yttre omständigheter. Detta var ett materialistiskt sätt att se på människan, som ersatte den tidigare introspektionen, d v s själviakttagelsen. Behaviorismen fokuserar alltså på hur individen formas av omgivningen.

( - Då blir ju människan en sorts maskin...)
Jag tycker dikten,"Kropp och själ," passar bra att läsa i det här sammanhanget.
Prosa av Monica Lindgren
Läst 242 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2021-12-01 16:31Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
Emmy-belönt journalist:
"Månen är en intelligent maskin som observerar och kontrollerar jorden"
2021-12-06

  Lustverket VIP
Frågan är om man inte kan gå ett steg längre, eftersom för behaviorismen är inte själen intressant över huvud taget. Den är en hypotes som inte behövs. Observerbart beteende är hela grejen. Behaviorismen är knappast död - hur ofta pratar vi om själen idag bland alla beteendeterapier och signalsubstanser?
2021-12-01

  Niliboy
Själen lyfter människa om hon odlar den, att komma närmare Gud och rymmer det eviga livet!
2021-12-01

    Sefarge VIP
Behagsjuka skulle då vara format
Av miljön för att tillfredsställa
Sig själv? Nää är nu ute på
Avvägar och tar därmed
avstånd från allt
onödigt fjäsk?
;)
2021-12-01

  Marita Ohlquist VIP
Under uppväxten formas av miljön vi lever i som vuxna välja eller välja bort.
2021-12-01

  Ulf Carlsson VIP
Behavioristisk var också den underliggande pedagogiska ideologin i skolvärlden, åtminstone fram till 1980-talet. Inlärningsstudior och s.k. förmedlingsmetodik var legio.
Piskan och moroten är fortfarande kvar i form av betyg och prov men också indirekt som omgivningens krav och kollektivets tryck på elevens måluppfyllelse och anpassning.
Vår digitala tid är ett slags omvänd behaviorism, där datorerna alltmer tar över den mänskliga intelligensen.
2021-12-01
  > Nästa text
< Föregående

Monica Lindgren
Monica Lindgren