Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
rim


Josef och hans bröder, del 2, fritt efter Bibeln

Så får Farao drömmar som han ej förstår.
Han vänder sig i sitt bryderi
till Josef i fängelset,
känd för sitt drömtyderi.

(Faraos båda drömmar:
Sju magra och fula kor äter upp sju feta och vackra kor.
Sju fulla och fina ax uppslukas av sju tunna och av östanvinden svedda ax.)

Josef släpps ur fängelset.
Han gör sig fin,
låter raka sig, byter kläder,
så släpps han till Farao in.

Med Guds hjälp lätt
Josef drömmarna tyder.
Säkert minns ni
hur tolkningen lyder.

Över Egypten kommer
sju goda, ymniga år.
Sen inträffar hungersnöd
som blir mycket svår.

- Nu behövs, säger Josef, en vis man
som kan spara och organisera
och på klokt sätt
arbete delegera.

- Guds ande är i dig,
säger Farao. Du är den vars låga
ska rädda vårt land
ur dess plåga!

Endast tronen är min.
I övrigt är all makten din!
Gör som dig tyckes,
jag vet att du lyckas!

Josef får Faraos ring
som symbol för sin makt
och en gyllene kedja om halsen.
Nu har de ingått en pakt.

Allt går Josef väl i händer.
Spannmål i mängd finns i hans förråd,
när fattiga från andra länder
kommer till Egypten i beråd.

Även i Kanaans land
råder hungersnöd.
Jakob skickar sina söner till Egypten
för att köpa säd till bröd.

Men Jakob släpper inte Benjamin.
Rebeckas son ska vara kvar
hemma i Kanaans land
hos sin åldrige far.

Sin bror känner bröderna inte igen.
Han är fullvuxen nu och har makt.
De knäböjer ödmjukt
inför Josef i all hans prakt.

Josef ger sig inte till känna,
tilltalar bröderna strävt,
låter dem köpa säd
men behandlar dem snävt.

Visar sig intresserad dock
av deras åldrige far
och av den yngste brodern
som de hemma lämnat kvar.

- Om ni vill köpa säd här igen,
säger Josef, så är det mitt villkor
att med på resan
är er yngste bror.

När brödet i Kanaan åter är slut
vet man sig ej annan råd
än att åter rida till Egypten
och lita på den mäktiges nåd.

- Men Benjamin måste med!
Efter förklaringar och tjat
ger fadern efter
för deras gnat.

Bröderna visas in till dukat bord,
undfägnas med så fin förplägnad
att de känner sig
smått förlägna.

När Josef varseblir Benjamin,
blir han till tårar rörd,
får gå in på sin kammare
för att gråta ostörd.

Josef rannsakar noga
brödernas vandel,
men han kan ej finna
något som orsakar klander.

Så avslöjar Josef sin identitet:
- Jag är Josef, er bror.
De omfamnar och kysser varann,
det blir försoning stor.

Bröderna ber Josef förlåta
det onda de gjort.
- Ni gjorde blott, säger Josef
det som Gud förutsport.

Genom mig ville Gud
rädda människoliv,
mitt, ert och andras.
Det var Hans motiv.
Bunden vers (Rim) av Monica Lindgren
Läst 163 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2022-05-25 15:34Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Monica Lindgren
Monica Lindgren