Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
(Även med AI som menings-byggande Poeter?)


När nåt inte längre är som det varit?


Hur mycket skulle
Poesi-lösheten öka?

För att en text inte
längre skall räknas
som Poesi rent%sett

Fri vers av Sefarge VIP
Läst 71 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2023-03-04 13:31Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Vad är poesi? Vad är konst?
Det sitter i betraktarens ögon
2023-03-04

  Solstrale VIP
Nej AI kommer inte kunna gestalta känslolivets eller könslivet ex Venus och Jupiter hur det känns för en människa att se och uppleva konjunktionen utav med mars det kan inte en AI se… ej heller kan AI se blicken av sin älskades kärleksögonkast och beskriva detta illustrativt. AI har ingen chans, se bara variationsrikedomen hör på poeter.se och alla åldrar nej detta kan inte AI bemästrar! Det är individuellt och komplext hur människors hjärnor formar känslor, upplevelser, önskningar och drömmar i ord…
2023-03-04

  Emanuel Sigridsson VIP
Fyndigt. Förmodligen skulle forskningen kunna göras, men kräver mycket arbete.
2023-03-04
  > Nästa text
< Föregående

Sefarge VIP