Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

hmm logikens abstrakta matematik . . .
Att läsa bortom raderna


'Du får vad du ger När du ger näring till min hunger och Om du inte ger näring till min hunger Då tar jag vad du har att ge och Är nöjd och du fortfarande hungrig?'

'ABSTRAKT = GENERELL

Låt oss ta ett enkelt exempel för att illustrera rubrikens ekvation. I de två ekvationerna "5 äpplen + 2 äpplen = 7 äpplen" och "5 + 2 =7"är den första en ganska påtaglig ekvation. Man kan till och med placera verkliga äpplen i grupper på ett bord och räkna, för att kontrollera påståendet. Den andra ekvationen kan förstås gälla inte bara äpplen, utan även päron, hästar, galaxer, idéer, människor... den är mera generell. Och genast har vi enbart en relation mellan symboler, vi har något som är mera abstrakt. För generaliteten får vi betala i abstraktion. Ekvationen gäller betydligt fler praktiska situationer, men det faktum att man inte tydligt ser en enda gör att den ser mera verklighetsfrämmande ut. Ordet "abstrakt" kommer från grekiskans ord för "bortse från". Här bortser vi från tillämpningen, och behåller bara det rent numeriska, det rent kvantitativa.
 
Det går å andra sidan att konkretisera abstrakt matematik just genom att ta fram tillämpningsfall och övertyga sig om att matematiken fungerar. När man sysslar med addition kan man välja att tänka på addition av äpplen. Det går att se användningar av vilket stycke elementär matematik som helst. Det är en fördel om sådana finns med i framställningen. '

internet källa http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2001/tvarsnittnr22001/
matematikochmansklighet.4.5b5b80b310e317e3c068000179.html

 
Övriga genrer (Översättning) av Night Soul Woman
Läst 437 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2009-11-16 18:26Bookmark and Share


  Måna N. Berger VIP
I abstraktionen kan man inte blanda ihop äpplen och päron, vilket man kan göra i generaliseringen. Det abstrakta är rent.
2009-11-18

  Peter Matsa
Så bra skrivet, pedagogiskt och förklarande. För äpplen fungerar de additativa lagarna, eftersom vi kan anse att ett äpple verkligen är em definierad storhet. Gissningsvis fungerar det för päron också, via den abstraherade numeriska räknelagen.

Betrakta formeln 1 äpple + 3 potatisar + 2 kycklingklubbor + 8 haricot verts = ?. Den additativa lagen faller samman då vi inte har språket för att beskriva mängden. Man skulle förstås kunna säga att det blir 14 stycken matprylar, men vad är syftet att kvantifiera denna mängd?

Jo, det återknyter till ingressen, angående hungern. Det är en relativt välkomponerad och näringsrik middag som torde mätta de flesta.

Tack för läsning, jättespännande. Applåd!
2009-11-16

    ej medlem längre
Övergången från det konkreta enskilda fallet till det generella och abstrakta är intressant. Rent filosofiskt. Deduktivt och induktivt tänkande. Det märkligaste som finns är ju att universum är full av matematik. Vet inte om detta var din avsikt.. men hos mig väcktes detta upp
2009-11-16

  peter markurth
gillar
2009-11-16

  Larz Gustafsson VIP
Well, I´ll be dog gone...
2009-11-16
  > Nästa text
< Föregående

Night Soul Woman
Night Soul Woman