Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Min man Thore Forslund 1927-2000 Bild tidningsurklipp


Thore Forslund


Thore Forslund, som antagligen var mer känd som “Spökprästen”, föddes den 26:e Februari 1927 i Krylbo, Sverige. Hans mamma var officer i Frälsningsarmén och hans pappa var posttjänsteman. Thore var författare, poet, lutheransk präst, gatumusikant och redaktör utav tidskriften En Ropandes Röst i Öknen som han startade 1957.

Thore blev prästvigd som lutheran i Luleå Domkyrka den 19:e December 1956 efter ett antal års studier vid Johannelunds Teologiska Högskola och Lunds Universitet.

Han höll sin första predikan vid 18 års ålder på Nyårsdagen 1946 och hans sista offentliga predikan var hållen i Alvesta 1999.

Thore kunde ofta ses ute på Sveriges gator och torg spelandes sitt favoritinstrument, en concertina. Han kallade Sergelgatan i Stockholm för sin “huvudfristad”.

Hans smeknamn “Spökprästen” kom till under en tid då han arbetade som präst i Borgvattnet, Jämtland 1981. Han erbjöd byn sina tjänster att befria Borgvattnet från dess spöken vilka sades bebo den gamla prästgården. Han var tillika starkt emot det ockulta fenomen som existerade i området. De sålde miniatyränglar och miniatyrdjävlar i lanthandeln och om du vågade sova över i den gamla prästgården som nu var omgjord till hotell, blev ett diplom utdelat. Besviken över att ej få bemöta anklagelserna som domkyrkokapitlet hade emot honom beslutade han sig för att lämna Svenska Kyrkan 1981 och började att arbeta fristående som gatupredikant på heltid.

Thores kontroversiella predikometoder gjorde honom ofta till ett ämne för diskussioner. Han var i högsta grad omtyckt av många men också illa omtyckt av andra. Han väckte tillika debatt och ilska bland många som enbart såg honom som en envis och provokativ domedagsprofet.

Thore var alltid mycket öppenhjärtlig och inledde ofta samtal med främlingar som han mötte ute på gatorna, ombord på bussar och tåg vartän han reste. Invandrare och människor på marginalen blev ofta hans bästa vänner.

Thore avled den 15:e Mars 2000 vid Växjö lasarett vid en ålder av 73 år.Thore Forslund probably more known as “Spökprästen”, “The ghostpriest” was born 26th of February 1927 in Krylbo, Sweden. His mother was an officer in the Salvation Army and his father was a postofficer. Thore was a writer, poet, lutheran priest, street musician and editor of the magazine A voice crying in the wilderness that he founded 1957.

Thore was ordained a Lutheran priest in Luleå Cathedral 19th of December 1956 after a few years studies at Johannelunds Teologiska Högskola and Lund University.

He held his first sermon at 18 years of age on New Year's Day 1946 and his last public sermon was held in Alvesta 1999.

Thore could often be seen on the streets of Sweden playing his favorite instrument, a concertina. He called Sergelgatan in Stockholm for his “central sanctuary”.

His nickname “The ghostpriest” came to be during a time when he worked as a priest in Borgvattnet, Jämtland 1981. He offered the village to relieve Borgvattnet from the ghosts that was said to accommodate the old parsonage. He was also strongly against the occult phenomena that existed in the district. They sold mini angels and mini devils in the village shop and if you dared to sleep overnight in the old parsonage that now was a converted hotel, a diploma was handled out. Disappointed at not being able to meet the accusations the cathedral chapter had against him he decided to leave the Swedish church 1981 and started to work independently with full time street mission.

Thores controversial preaching methods often made him an object of discussion. He was very much liked by many and also hated by others. He also raised debate and anger among many who only saw him as a stubborn and provocative prophet of doom.

Thore was always very open and often started conversations with strangers he meet on the streets, on buses and trains wherever he travelled. Migrants and marginalized people often became his best friends.

Thore died March 15, 2000 at Växjö hospital age 73 years old.


(english version from Wikipedia's presentation with links to other sites regarding Thore Forslund)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tore_Forslund

L Patrik W Johansson svensk version 23 Okt 2013

viss svensk titelinfo från

http://www.toreforslund.com/
Övriga genrer (Översättning) av Bibbi VIP
Läst 2042 gånger och applåderad av 16 personer
Publicerad 2013-10-23 23:49Bookmark and Share


  Ninananonia
Så fina ord

En modig man..starkt.. gillar


2013-10-29

  Eva Helene VIP
Så klart väckte en man med en så stark personlighet debatt i lagomlandet. Du ger ett mycket fint och mångfacetterat porträtt av honom här.
2013-10-28

    maija tuori

mycket intressant person och text !
2013-10-27

  Jaseph VIP
Tack för att vi fick läsa lite om Tore. Det kännssom att han var en "profetgestalt" som följde sina inre visioner.
2013-10-26

  ResenärGenomLivet VIP
Trevligt att få läsa lite om Thore...efter att ha läst hans fina texter...
2013-10-24

  Eva Akinvall (emca~vargkvinnan)
Fint att få läsa. Tack Bibbi
2013-10-24

    ej medlem längre
Intressant läsning och mycket fin bild.
2013-10-24

  Ljusletaren
Du bjuder på din mans levnadshistoria och det tackar vi varmt för. Din Tore ler nog nu i himlen när du honom hyllar på detta fina sätt/kram
2013-10-24

    ej medlem längre
En särdeles unik person som vågade leva och stå för sitt liv. Inspirerande.
2013-10-24

  Stefan Albrektsson
Tack för detta fina personporträtt! Det låter som en man med starka ideal och passion! Tack!
2013-10-24

  aol VIP
Thore var en man jag skulle velat träffa, men vi kommer alla att ses igen i den sanne gudens klara ljus, kram Bibbi,
2013-10-24

  L Patrik W Johansson VIP
Stolt att ha känt denna människa via texter

Be well,
LPWJ
2013-10-23
  > Nästa text
< Föregående

Bibbi
Bibbi VIP