Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar

Ari Viklund


63 år Male icon från Stockholm


Kraften du har hämtar du från din nästas bekräftelse när du din nästa med kraft bekräftar.

Författarsida

   


LÄS GÄRNA

KÄRLEKS Revolution (6) - 2010-12-24
Du andas in! - 2007-05-01MINA TEXTER, Arkiv 257 Texter

Öppna ögon (1) - 2011-09-29
Färdig för incheckning (1) - 2011-09-21
Hinnan - 2011-09-17
Swiisch!! (2) - 2011-09-17
Att göra idag: (2) - 2011-09-15
TRUMPETERNA SKALLAR! (2) - 2011-09-14
Att lämna allt - följa sitt kall (8) - 2011-09-13
Uppmaning till alla religiösa ledare - 2011-09-12
All-Ekumenik av Kärlek och Ljus (1) - 2011-09-11
Ljus och Kärlek är att lita på - 2011-09-09
Vad vill du göra idag? - 2011-09-05
Kommentar till Gabriels text: "Utmana dig själv" på Ljuset Kommer - 2011-09-04
Vakna!!! Vakna!!! Vakna!!! (2) - 2011-09-03
Vågtoppar av disharmoni - en storm som ebbar ut (1) - 2011-08-29
Kärlekens pirrpirr (2) - 2011-08-23
Gratis nedladdning.. (4) - 2011-08-22
Bullarna är snart färdiga (5) - 2011-08-22
Den vackraste sången om dig (2) - 2011-08-20
Behövs jag egentligen alls eller borde jag passa på och gå upp i rök, typ nu? (5) - 2011-08-19
Huvudet i sanden - en medvetslös förlamad bedövad drömlös omänsklig icketillvaro (1) - 2011-08-13

« Första 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sista »

Det finns 13 sidor, du står på sidan 1
  OM MIG

Tiden är redo
för ljus och kärlek, är du?
Besök gärna nystartad
social sajt för ljusarbete
http://ljusetkommer.se


* * * * * * * * * * * * * * * *
* Läs gärna underbara texter *
* av ljus och kärlek på adress *
* www.poeter.se/ninananonia *
* * * * * * * * * * * * * * * *


**************************************
Kärlekens kraft
att förvandla allt till fullbordan
**************************************

Allt som är till kommer vara till av kärlek. Inget som har varit till utan kärlek kommer att ha en fortsättning. För denna tid har kommit till sitt slut. Det kommer visserligen att existera men ej ha liv eller fortsättning. Fina formuleringar kommer som damm falla platt till marken om de ej är skrivna ur kärlekens flöde.


NU! är tid att följa med i den ström av förvandling som sköljer över oss av kärleks kraft. Sitt inte fast i stela formuleringar utan liv och mening. Sitt inte fast i materiens grepp om din ande - slit dig lös och gör det nu! Vi måste skynda att söka kontakt med själva KÄLLAN för att höra om vad som idag håller på att hända i oss och i världen och i universum och i allt.


Vakna! Vi lever i en värld av sovande och bedövade, länge nog har vi nu låtit oss uppslukas av slöjor och dimmor av den gamla tidens mörka makter. Över hela världen sover människor som medvetslöst i koma och de har ingen chans att höra vad som är på gång av kärlekens fullbordan och kraft. Den som lyssnar och hör kan uppfatta tecken som talar om för oss att en ny tid är i förestående, en tid av total förvandling av allt som vi hittills har känt till och vetat om. Något helt nytt är på väg att ta allt det gamlas plats.


Vi kan inse att mycket av det som vi människor har hållit på med senaste tiden inte har varit av kärlek men vi har svårigheter med att komma loss från allt det gamla och lämna plats för det nya. Oändliga rader av text eller ord kan ej få oss att känna kosmos kärleks kraft att förvandla allt till nytt. Nej! stanna upp en stund där du är och lägg alla tidigare kunskaper och erfarenheter om allt gammalt på hyllan för att en stund i nuet lyssna till kärlekens egen ton och resonans. Ditt vetande, din kunskap, dina ansträngningar kan allt få liv i kärlek. Lägg nu undan allt och lyssna in kärlekens resonans som överallt oss omger och vill väcka vår uppmärksamhet att följa med och ta aktiv del i själva huvudflödet från kärlekens källa.


Inget! går dig förlorat om du lägger undan allt och blir medverkande och del i det som är viktigast av allt. I kärlekens namn från själva källan finns all makt och all kraft att förvandla precis allt till nytt. Du vet kanske egentligen redan, kanske genom dina egna ord att någonting stort kommer att hända snart, men du bara kanske inte gett dig tid till att lyfta blicken och hjärtat från dina formuleringar eller tankar till att känna in om detta faktiskt kan vara något levande som omger dig och pågår nu och detta inte har något att göra med torra teorier eller stela tankar utan att det är som är oss fritt givet att emottas som nytt liv av kärlek och kraft i varje stund. Du kan säkert ana att detta är sant då ditt hjärta kan vara vaket även om din hjärna sover.


Men ta då nu tillfället i flykten och lyssna in! Låt inte några dimmor och slöjor mer hålla fast dig i allt gammalt och av utgånget datum utan låt dig dras med i kärlekens underbart helande och förvandlande kraft.


Allt det som tidigare har funnits till kommer att fortsätta att finnas till men något helt nytt är på väg att ta över. Vi har under långa tider anat att något nytt måste snart komma eller hända, men nu har detta redan kommit och börjat hända. Sov då inte mera, nu när det verkligen sker. Tacka nåden att du får leva i denna tid av fullbordan - när allt detta som så mycket talats om nu ska bli levande och sant. Profeter och religioner genom tiderna har förutspått på sina högst olika vis påtalat och omtalat att vi en gång åter ska få bli sanna och hela, att vi kan känna oss som hemma i oss själva och i världen. Nu har då denna tid äntligen kommit att allt ska fullbordas som har förutspåtts.


Ta inte alls denna upplevelse från dessa mina ord utan gå till ditt eget hjärta och ge hela din varelse denna chans att med alla sina sinnen lyssna in om du själv förmår känna att detta är sanning. Så många böcker har skrivits om att vi människor en dag kommer att få uppleva att vi åter en dag ska få uppleva att vi är hela och i sanning behövda och att vi åter ska kunna vara helt uppfylld av kärlekens underbara skatt, en gåva som aldrig upphör att fylla oss med alltings mening och mål, meningen med vårt liv och meningen med allt liv och meningen med universums liv. Vi kommer bli totalt hela och sanna och fyllda av glädje, frid, kärlek, lycka.


Många har under tidernas lopp ropat att tiden nu har kommit men så har inte varit fallet. MEN NU ÄR DET DAGS, NU ÄR TIDEN HÄR! Du ska inte alls lyssna på dessa ord heller om att det är dags, för då skulle det inte vara sant, då skulle jag vara en i den långa raden av falskhet, utan du ska helt själv känna och konstatera omgående att denna förvandlande kärlekens process omger dig på alla sidor och i alla riktningar och överallt. Kärlek är dess signum, och den har kraften att fylla ditt hjärta till brädden med det nya. Du kommer inte att bli någon annan än den du är, men du kommer att bli så oändligt mycket mer av dig. Vi som känner oss kallade att följas åt i detta flöde av kärlek kommer att uppleva förloppet från början av denna fantastiska resa som bär mot fullbordan av tiden och rummet och människan. Vi måste inte dö för att komma dit, utan vi kan vara där redan nu. Det kommer att finnas otroligt mycket att göra för oss - vad vet jag inget om - men vi kommer att vara högst delaktiga i alla processer och vi kommer vara av helt central betydelse för hela meningen med att allt är till. Universum och jorden och allt liv på jorden är till för att vi skulle kunna bli till denna väg. Vi är ingen parantes i allt det stora, utan det är vi som definierar själva poängen med att allt övrigt finns till. Vi är inte små och obetydliga för det existerar egentligen inga avstånd som kan skilja någonting åt från någonting annat. Det är likt en illusion fast det ingen illusion är, dessa oändliga avstånd mellan delar i helheten, för allt får plats genom kärlekens kraft och källa som kan bli till fullbordan i och genom oss. Vi är alltings frö till en fortsättning på allt som finns. Vi är heliga bärare av själva urfröet till att uppfylla och fullborda skapelsens mål och mening.


Den tid som det har tagit att nå dit där vi är nu kan kännas vara oändligt lång men detta är också en slags illusion fast det inte är en illusion. Tiden existerar inte heller egentligen men den existerar ändå och för vår skull. Det egentliga ursprungliga alltet har ingen utsträckning över tiden eller rummet fastän att den är utsträckt över tiden och rummet och vi har och bär början och slutet och fortsättningen. Allt är till av kärlek och liv och finns här och nu.


Stanna upp en stund och ge dig tid att lyssna till denna kärlekens ton och se dig om efter själsfränder som lyssnar och hör samma ton, för att samlas till gemenskap i det arbete som förestår i att vara aktiv part i process av fullbordan. Vi måste göra detta nu!


Jag kan inga detaljer om själva skeendet av det som ska ske - allt jag ser är en schematisk syn, och mer kan ingen annan heller veta - för vissa dörrar till insikt bidar sin tid att öppnas för oss när tiden är mogen. Ingen enskild profet eller dylikt kan ta makten över skeendet och meddela andra exakt vad som förestår eller försöka leda oss i det nya utan alla som är delaktiga kommer ha egen karta och kompass och kommer själva kunna avgöra vad som är det rätta för var och en. Vi kan lita på att vår egen ljudande resonans från fullbordans ton av kärlek kommer leda oss rätt bland grynnor och skär.


Vakna därför NU! Släpp allt du har för händer, och ta reda på om det faktiskt kan vara så att tiden går mot fullbordan i skrivande stund med allt vad det kan innebära av omvälvningar och förändringar. Om du själv skrivit och talat om dessa ting men somnat in i dina egna formuleringar och fraser så är detta mycket sorgligt för i dina egna ord kan du säkert se att dessa är tänkta att någon gång få liv och flöde. Själva meningen med livet och målet för att allting existerar bor i ditt hjärta om du bara stannar upp och låter ditt eget kärlekens sinne lyssna när källan till allt kallar på just dig. Det finns arbete att utföra som är av en helt annan art än det du kanske tidigare trott var det som är viktigt, men du kan inte med intellekt räkna ut vad du ska göra i varje stund utan du måste befinna dig i kärlekens flöde för att ha minsta chans att hinna uppfatta alla myriader av processer som ska hända och ske.


Vetenskapsmän kommer inte med sina instrument kunna följa med i något av detta, då allt sker på en nivå där instrumenten är obrukbara, vilket inte innebär att det kan vara faktiska fysiska skeenden på de djupaste lagren av hela fysiska universum som äger rum. Glöm alla tidigare åldrars tidsplaner, då dessa inget har att göra med nuets tid, fullbordanstiden. Allt kommer ske med rasande hastighet och vi har själva inom oss de perfekta instrumenten att exakt kunna följa med i flödet och förmå göra rätt sak i exakt rätt stund. Vi kommer även att få tillgång till de insikter som krävs på vägen och helt gratis och fritt att ladda ner.


Kärlekens flöde saknar inget! Den har all kunskap om allt och den har all kraft att fylla oss med just det som du är i behov av i varje stund. I kärlekens flöde finns upphovet till allt och den saknar inga resurser. Min uppmaning till alla som ser och hör med hjärtat betydelsen av det som här skrivs är att lyfta idag din blick och lyssna med dina öron och hör med ditt hjärta och känn med din kropp och lukta med din näsa och smaka med din tunga på om det som här skrivits kan vara sanning och med verkligheten överenstämmande. Använd med fördel HELA det instrument som är du till att lyssna in frekvensen av fullbordans ton. Lyssna ej på vad dessa ord säger utan lyssna på det som omger oss alla och gör det NU! Vi ska tillsammans vara redskap till att riva ner alla slöjor och dimmor som återstår för att allt nytt ska kunna manifesteras - vi är här inga åskådare - vi är avgörande för hela fullbordan av allt då det är vi som allt är till för och allt blir till i och genom oss. Skaparen har inte ställt oss i ett litet hörn av alltet där vi ska ruttna bort utan vårt själva hem är just alltet. Allt som finns, ja själva evigheten är till för vår skull. Utgå från att detta är sant och ditt sinne kommer att ta ett skutt av glädje över alla framtida möjligheter till underbara och ständigt nya mål. Hela universum skälver av förväntan över att vi ska mogna till nästa nivå av kärlekens förvandlande kraft för att glädjas med oss över att vi finns och kommer att uppfylla och befrukta den, älska och vårda den, känna och umgås med den. Först ska vi uppfylla och befrukta vår egen galax. Sedan ska vi uppfylla resten av universum. Det finns inget slut på något, för evigheten är evig, alla riktningar och även i oss. Vi kommer att utvecklas med universum till att bli en helt ny varelse, fast med samma livets grund och i kärlek till oss själva och livet, men med kärlekens djupaste kunskaper boende i vårt hjärta i allt vad vi företar oss. Den kunskapen är lika stor som alltet är omfattande. Men ändå får den plats i det lilla för det lilla är inte mindre än det största. Oändligheten är lika oändlig i alla riktningar - varje punkt orkar bära vikten av att känna till i varje ögonblick vetskapen om varje annan punkt. Så kunskapen som ligger till grund för varje process som pågår i hela universum kommer att få plats och ta plats i vårt hjärta och vår hjärna som tillsammans inga begränsningar kommer att ha. I kärlekens namn kommer vi att utföra allt som vi idag tror är omöjligt, för ingenting är omöjligt. Med all kunskap om allt kan allt göras. Vi är inte där idag men vi är på väg.


Det som är viktigt nu är att vara vaken för det som händer just nu! Avgörande skifte är på gång. Vi går från en tid till en helt annan tid. Jorden kommer att stå kvar, stjärnorna kommer att fortsätta lysa, månen kommer att fortsätta kretsa. Men vi kommer att vara ett med kunskapen om allt i kärlek. Allt kommer inte att läggas på oss i ett enda svep, men allt har en början och början är nu. Det börjar NU!


Så sök dig till andra som har vaknat för att stämma av att allt detta faktiskt är sant och pågår. Var i ditt eget flöde och jämför med andras och du kommer att uppleva kärlekens kraft att förvandla allting till nytt. Det spelar ingen roll vilken tro eller otro som du har som grund, för i fullbordans tid gäller inga gamla regler för hur man kommer i kontakt med kärlekens källa och alltings skapare. Alla som hör och ser och känner, har en plats och ett uppdrag. Ingen kommer att känna sig uttråkad eller sakna mening med liv. Allt är gott. Vakna och förena dig med andra i ljuset av kärlek i fullbordan.


Ari Viklund
2010-11-07
meningenmed@live.se


Först publicerad på:
http://www.livsstrommen.se/dagsjuAV.html


Blev medlem april 2007

Har skrivit 793 kommentarer.
Har fått 669 applåder.

Bokmärken

*Dra lärdom av ditt förflutna*
Jag älskar...
Kärlekens låga.
Kärleken är
Livet

Se allaLänkar

http://ljusetkommer.se