Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar


Textarkiv Januari 2021

   
« Tillbaka till årsöversikten


Texter publicerade Januari 2021

Som om vi kunnat ta miste när vi verkligen älskat (1) - 2021-01-31
Gyllene tid av ljuvaste tårar, förlorad framtid genomskådad (3) - 2021-01-31
Byt ljuset mot längtan i saknad, njut bitterljuvt i mörker (1) - 2021-01-31
Ångra och ordna när tiden är kort, när hennes kärlek farit (1) - 2021-01-31
Sålunda kallad till uppbrott, återstår vandring i mörker (1) - 2021-01-31
Genom hennes berättelser omvändes Shahriyar till kärlek (1) - 2021-01-30
Iklädd och manad i bilden träd in, i bilden dikta din väg... (3) - 2021-01-30
Tiden suddar bort allt runtomkring, i oss är evigheten ung - 2021-01-29
Lovvärda män som i tal och handling försvarat hennes rike... - 2021-01-29
Med blicken riktad mot skyn uppfann poeten humor och gudar - 2021-01-29
Värna feghet som försiktighet hos vuxet barn med trauma (1) - 2021-01-28
Av alla tolkningar förledda, rullar vi vår dynghög fram - 2021-01-28
Det innevarande ögonblicket i vår frihet underkänns så ofta - 2021-01-27
För kärleks skull dröja, är inte att handla emot sig själv - 2021-01-27
Ljuset i mosaik, vi, högt över elementarpartiklarna, lever (3) - 2021-01-26
Som uppväckt och uppstånden, så upplyst och upplyft (2) - 2021-01-25
Dödens väntrum är många, i döendet vilja leva... (2) - 2021-01-25
I löftet jag fått fanns språnget förklarat, fullgjort... (2) - 2021-01-24
Nyfikenheten dödade katten, men jag lever kvar envis (2) - 2021-01-23
Lögnen firade triumf, men Ikaros flög fritt med vaxet kvar (3) - 2021-01-23
Lägg viljan ner, dess arbete är klart, våga ljusets kraft... (1) - 2021-01-23
När du slutligen gått och kommer aldrig åter, ljuger dikten (1) - 2021-01-22
Poesin som konstart och tröst, en övning i tillämpad fantasi (2) - 2021-01-22
Poesins singulariteter förbinder, upplöser tid och rum (1) - 2021-01-21
Så länge poesin består av rim, rytm och reson, förlorar vi (4) - 2021-01-21
Av tecken blev jag sammansatt för att bli ord och din (1) - 2021-01-21
Om allt det gamla tagit slut inom oss, återstår tårar sköna (2) - 2021-01-20
Nietzsche gick in i tystnaden, må denne renegat följa... (1) - 2021-01-20
Med tiden blev du vuxen nog att förstå det som är viktigt... (2) - 2021-01-20
Även en drottning har sin pajas att spegla sig i... - 2021-01-19
Hellre en pajas vid sidan om, än hungrig tyrann... - 2021-01-19
Om jag kom i sömnens gestalt skulle jag söva varsamt... - 2021-01-19
Var och en på sin scen i början, sedan tillsammans - 2021-01-18
Om kyrkans Gud ter sig orimlig, våga ställa öppna frågor... (1) - 2021-01-18
Hon bars iväg på sångens svarta vingar in i sin saknad (1) - 2021-01-17
Vägd på en våg, hjärtat lättare än hennes fjäder (1) - 2021-01-16
Arbetets hjältar finns mitt ibland oss, halvt okända, slitna - 2021-01-15
Var noga med vilken plikt du väljer i kraft av din frihet... (1) - 2021-01-15
Viljan, det sluttande planet i glömska om språnget ej vågas - 2021-01-14
Hugg sönder viljan och Buddha med, han kom just bara för det (4) - 2021-01-13
Behövde en kärleksdikt, sökte och fann en underbar poet - 2021-01-13
Stanna och ruva på ormens ägg, omedveten om nederlaget - 2021-01-13
Livlighetens triad är en klätterställning upp i min vilja - 2021-01-12
När Levinas gått bort, övertog Marion hans mantel... (1) - 2021-01-12
Avlagda svärd övervunna, när blickar möts, dubbleras ljuset (4) - 2021-01-11
Tvåhänt som Shinmen Kensei fläta två vindars toner samman... (2) - 2021-01-11
Varför minns vi så lite av allt som är vårt, vi var där... (2) - 2021-01-10
Inga portar att forcera, alla övergångar ger klart ljus... (1) - 2021-01-10
I okänd värld stanna upp, betrakta dess ljus, lys starkare (3) - 2021-01-10
Din frihet som frånvaro bevarar min kärlek oförminskad... (1) - 2021-01-09
Varje membran vibrerar en hel värld, rak eller krökt... - 2021-01-09
Hör dina dygder sjunga dig fram till mötesplatsen... - 2021-01-08
Två vindars sång nynnas av dem som nått mötesplatsen... - 2021-01-08
Fyra dygder som hörn, ger fyra sidor av gott evigt liv (2) - 2021-01-08
Avsiktlighet och tacksamhet ger oss en sida av försoning... - 2021-01-08
Frivillighet och avsiktlighet bildar en sida av frihet - 2021-01-08
Livlighet och frivillighet ger en sida av ansvar... - 2021-01-08
Kvadraten ställd på sin spets, balanserar på livlighet... - 2021-01-08
Pass på, fixera hörnen där sidorna möts, stanna upp där... - 2021-01-08
Ömhetens lilla syster lugnar och vyssjar till sömns... (2) - 2021-01-07
Gränsen mellan fantasin och dagdröm-nattdröm saknas (1) - 2021-01-07
Håller varandras händer i uppstigande piruett, högt högt (2) - 2021-01-07
Endast en av ånger omvänd, kan söka ditt milda hjärta... (2) - 2021-01-06
Oro kan inte dröja sig kvar som ordning, när ordning råder (2) - 2021-01-06
Psykologisk flexibilitet ger handlingsfrihet, gud ske lov... (1) - 2021-01-06
Tolv gånger tolv runt zodiaken och könsbyte varje gång...? (2) - 2021-01-06
I stället för drömtolkning, pröva att tolka din vakenhet... (3) - 2021-01-06
Dina ord är få, men smakar som honung och kärlek... - 2021-01-05
Världen skriver sig själv, säger den kloke analfabeten... (2) - 2021-01-05
Gick ut och drev bland frusna fält i kalla sunnanvind (2) - 2021-01-05
Animalismen, själva kärnan i den sekulära humanismen... - 2021-01-04
Från död parasit till levande, från djur till människa... (1) - 2021-01-04
När nu jämställdhet angår alla, vill hon inte vara feminist - 2021-01-04
Legenden om hennes sista stund är dunkel - 2021-01-03
Tiden vid insomning och i uppvaknande är din magiska stund - 2021-01-03
Ligga jämsides eller på skilda platser saknar betydelse... - 2021-01-03
Hennes namn var Seger, utan Frihet inget liv, dog slagen... (1) - 2021-01-03
Naturlig levande makt brännmärktes som trolldom.... (2) - 2021-01-02
Kvinnors gemenskap hölls helig, före Andraste och Vesta ... - 2021-01-02
I mänsklighetens gryning fanns levande makt i kvinnan... (2) - 2021-01-02
Om Derrida haft rätt hade matriarkatet bestått... (1) - 2021-01-02
Som om du vore mig okänd, som om vi inte älskat... (1) - 2021-01-01
Om kärlek är mitt nyårslöfte, ordning råder i dikten... - 2021-01-01
Innan vi funnit vår själ, kan vi lugnande säga till kroppen (1) - 2021-01-01
In till sista andetaget vet vi vad vi behöver... (5) - 2021-01-01
 

Månadsöversikt 2021

Januari (85)
Februari (63)
Mars (63)
April (50)
Maj (5)


Tillbaka till årsöversikten